Проф. Димитров: Политически санкции се налагат лесно, но тепърва ще видим тяхното въздействие

Проф. Димитров: Политически санкции се налагат лесно, но тепърва ще видим тяхното въздействие

Nova News