В какви условия возят бъбречно болни за хемодиализа?

Според болните пътуването им до болницата е кошмарно