Акад. Денков: Привършва прегледът на учебните програми