Как да увеличим продуктивността на бизнеса ни?

Колко трябва да работим, за да бъдем наистина продуктивни?
Гост: Силвина Фурнаджиева, консултант по продуктивност

tvevropa_business