Спомен за гарнизонен духов оркестър Кърджали и колегите от оркестрите в Момчилград и Крумовград

gogo_jaza