За децата на 90те Години

Оценете видеото, постарах се да събера нещата с които израснахме през 90-те години! :)

jointfire