Мистерията "Паневритмия"

Последователи на учението на Петър Дънов се събраха в Рила