Какви ще са новите изисквания към енергийните етикети на елeктрическите уредите

Какви ще са новите изисквания към енергийните етикети на елeктрическите уредите

Новините на NOVA