5 милиона потънали в Дупнишката популярна каса – къде са парите?

5 милиона потънали в Дупнишката популярна каса – къде са парите?