Бабите от село Горно Драглище за свалките преди и днес - „На кафе” (21.01.2022)

Бабите от село Горно Драглище за свалките преди и днес - „На кафе” (21.01.2022)

На кафе