Изкуство от смола - когато дефектът стане ефект - „На кафе” (21.06.2021)

Изкуство от смола - когато дефектът стане ефект - „На кафе” (21.06.2021)

На кафе