Огнище на COVID-19 в дом за хора с физически увреждания в Русе

Огнище на COVID-19 в дом за хора с физически увреждания в Русе

Събуди се