Спасяване на Миодраг Митрович от Черно море срещу Арда

gongbg