„НОВИТЕ ИЗВЕСТНИ”: Симона Калоянова - момичето, което рапира поезията на Иван Вазов

„НОВИТЕ ИЗВЕСТНИ”: Симона Калоянова - момичето, което рапира поезията на Иван Вазов