Дупка или кратер? Мисия: „избери по – малкото зло на пътя”

2010-03-11 Малки, средни, големи, една, две, цели системи и всеки активен водач на МПС неизбежно попада пред въпроса: През коя от всички дупки да мина?. Просто избираш тази, която ти се вижда най – поносима. Принципът на по – малкото зло е водещият. И така стягаш волана в по – силна хватка, колата тресе се, стърже накладка....

dariknews