Какви са предимствата на новия ЯМР, който вече се използва у нас?

Оборудване от толкова висок клас се инсталира за първи път в България