Обилен теч на питейна вода в Перник

Обилен теч на питейна вода в Перник