Безмилостна, нагла, явна и повсеместна сеч из българските гори

Организираните дърводобивни групи на дребно секат буквално навсякъде