VBox7 logo

124 сираци и полусираци получиха стипендии за отличен успех

178 11.11.2014 Инфо

Младежите ще си разделят общо 230 000 лева, събрани изцяло от дарения