Възможно ли е връщане в клас без тестове?

Твоят ден