Недоволство от правилата за „зелените” сертификати

Недоволство от правилата за „зелените” сертификати