ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА: Има ли механизми да бъде спряна и как да проверяваме достоверността

ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА: Има ли механизми да бъде спряна и как да проверяваме достоверността