Харалан Александров: Партиите на протеста ще формират управление