Десислава и доцент В. Адамов преподават кючеци

2004-а година:звездата на чалгата Десислава и доцент Величко Адамов, понастоящем ректор(тогава още декан на факултет "финанси") на Стопанската академия "Д.А. Ценов" в Свищов преподават модерни мръсни танци на задръстените студенти.ВА е ректор от 2007

ssstto