Телепортация на хора заснета от улични камери

Дали телепортацията съществува?

Х Зона