COVID-19 може докара инсулт и на хора без други рискови фактори

Събуди се