Музика с повишено напрежение

Аудио сигнала от радиото се повишава по напрежение с трансформатор.

todor brassmonger