Примерът на Бургас: Намаляха ли ПТП след въведените ограничения на скоростта в центъра на града

Твоят ден