Николай Желязков: Бихме се сами, грешките са от напрежение

gong