МАЦКИ отиват на БАЛИ...ама друг път!

Изпращаме нашите глезени принцеси на Бали, защото си го заслужиха след всички тези тежки изпитания!
Ама вие за острова ли си помислихте?
За други бали говорим, включващи доволно количество сено и, очаквайки принца на бял кон...ще срещнат само коня му.