Демонстрации от представителната рота на НВУ "Васил Левски"