Citigroup придобива банковите активи на Wachovia

2008-09-30 Citigroup продава по-голямата част от активите си на Wachovia като част от сделка, в която посредник е Федералната корпорация за депозиционно осигуряване. Citigroup ще плати над 2 милиарда долара в акции, за да откупи по-голямата част от активите на Wachovia. Всички депозити ще бъдат запазени.

dariknews