Гларусът изпълнява „Има ли цветя" на Любо Киров | Маскираният певец

Гларусът изпълнява „Има ли цветя" на Любо Киров | Маскираният певец