Българската армия преди...красота!

Преди да махнат казармата до 2008 година ние сме били 300 хилядна армия, но когато идва новата власт се съсипва всичко и армията от 300 000 оставаме на 30 000 ...Жалко е! Липсва ми старата България!

dekata9991