Пловдив и региона спират плановия прием до 20 януари

TV Evropa