Сблъсък на стилове, влияние на трансферите, поколенията мениджъри и промените в правилата