Скален манастир Тъпаните.mp4

Един малко известен скален манастир в местността Тъпаните недалече от Провадийското село Китен