Дикме: ГЕРБ единствена даде възможност да се посочат на избираеми места етнически представители