Бонусите в ЕСО: По 1 700 лв. - от чистачката до ръководителите