Живко Миланов дава указания в близост до терена

gong