Филм показва по интересен начин основните правила в училищата