Ученици превърнаха стена в храм на българщината

източник: facebook.com/stometrovobulgarskozname

newsfeed