Бизнесът и академичната общност искат дигитализация на висшето образование

Бизнесът и академичната общност искат дигитализация на висшето образование

Nova News