Василев: Не водим партийно ангажирани разговори, а чисто приятелски

Nova News