Изведоха жертва на домашна агресия от защитено жилище, за да спаси насилника си

Изведоха жертва на домашна агресия от защитено жилище, за да спаси насилника си