Градовете на бъдещето – най-устойчивите места за живеене през 2020 година

Смята се, че 70% от хората скоро ще живеят в градовете. Предизвикателството пред големите градски центрове е не да осигуряват подслон за повече население, а да го направят по устойчив модел.

Top Of The Tops