Най-смешните надписи-2 част

Една подборка на най-смешните и глупави надписи от България.
Предупреждение: Клипът съдържа и някои нецензурни надписи.