Павел Колев: Няма конкретна дата за обявяване в несъстоятелност

gongbg