Бързи и яростни 9 - зад кадър "Fast is Back - 20 години „Бъри и яростни“

Бързи и яростни 9 е вече в кината на 2D, 3D, IMAX 3D и 4DX.

forumfilm