VBox7 logo

21 22.04.2010 Инфо

2010-04-22 България отбеляза международния ден на земята. В рамките на тази инициатива се случиха множество събития, имащи за цел да насочат вниманието на гражданите към това, колко важно е екологичното мислене за постигането на една по – чиста околна среда.